^ Back to Top

Zespół Szkół Publicznych w Mrozach

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolneg 201/2019

w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach

Lp.

Uroczystości/Imprezy

Termin

Odpowiedzialny

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018

Dyrektor

2

Kiermasz używanych podręczników

7 września 2018

Pedagog

3

Narodowe czytanie „Przedwiośnia”

7 września 2018

N-le bibliotekarze, języka polskiego

4

Zebranie Rady Pedagogicznej

13 września 2018

Dyrektor

5

Zebranie z rodzicami

26 września 2018

Dyrektor

6

Apel z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej

18 września 2018

Beata Wąsowska

Artur Wróblewski

7

Sprzątanie świata „Akcja segregacja”

19-21 września

Nauczyciel biologii, wychowawcy klas

8

Dyskoteka integracyjna dla klas VII SP

14 września 2018

Wychowawcy klas 7 i 8

9

Integracja klas pierwszych liceum

20 września 2018

Wychowawcy klas 1 i 2

10

Październik miesiącem „Cyfrowobezpieczni”

Pazdziernik 2018

Branicka-Karczmarczyk K., Szybka Grzegorz

11

Kurs „Cyfrowobezpieczni” dla młodzieży

Pazdziernik 2018

Branicka-Karczmarczyk K., Szybka Grzegorz

12

Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie na Sztandar Szkoły uczniów klas pierwszych LO

12 października 2018

Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas I

13

Dzień papieski

16 października 2018

Ewelina Igańska

14

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

października 2018

Klaudia Choinka

15

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

października 2018

Dyrektor

16

Diecezjalna pielgrzymka maturzystów

22 października 2018

Ewelina Igańska,

Beata Wąsowska

17

Apel z okazji Wszystkich Świętych - pamięć o żołnierzach i bohaterach walki o niepodległość

31 października 2018

Jagna Sekular, Jolanta Wołkiewicz, Katarzyna Lęgas

18

Bicie rekordu w śpiewaniu Hymnu Państwowego

9 listopada 2018

Dyrektor, wychowawcy

19

Narodowe Święto Niepodległości

9 listopada 2018

Beata Wąsowska, Artur Wróblewski, Maria Bieńkowska, Urszula Frącz, Zofia Zadrożna, Anna Pieniak

20

Próbne egzaminy maturalne, Nowa Era, Operon, CKE

listopad 1018,

grudzień 2018, styczeń 2019

Dyrektor, wychowawcy klas III LO

21

Dzień otwarty

22 listopada 2018

Dyrektor, wychowawcy

22

Dyskoteka Andrzejkowa

30 listopada 2018

Samorząd Uczniowski

23

Spektakl związany z profilaktyką

listopad 2018

Pedagog

24

Poinformowanie rodziców o ocenach niedostatecznych na I półrocze i ocenach zachowania

do 11 grudnia 2018

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

25

Próbny egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty z Nową Erą, OPERONem itp.

Terminy zaproponowane przez wydawnictwa

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych, wychowawcy klas III G i VIII SP

26

Dzień Patrona Szkoły i Wigilia

21 grudnia 2018

Dyrektor, klasy I LO i wychowawcy klas

27

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018

 

28

Poinformowanie o przewidywanych ocenach półrocznych

2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, tj. do 21 grudnia 2018

Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

29

Zebranie Rady Pedagogicznej - KLASYFIKACJA PÓŁROCZNA

11 stycznia 2019

Dyrektor

30

Zebranie z Rodzicami - podsumowanie pracy za I półrocze

17 stycznia 2019

Dyrektor

31

Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2018/2019

11 stycznia 2019

Dyrektor

32

Sztab WOŚP

13 stycznia 2019

Bieńkowska Maria

33

Ferie zimowe

28 stycznia - 10 lutego 2019

 

34

Studniówka

26 stycznia 2019

Wychowawcy klas III

35

Walentynki

14 lutego 2019

Samorząd Uczniowski

36

Tydzień języków obcych

11-15 marca 2019

Nauczyciele języków obcych

36

Dzień Wiosny

21 marca 2019

Samorząd Uczniowski

38

Dzień otwarty. Poinformowanie uczniów i rodziców klas III LO o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich ocenach zachowania

do 22 marca 2019

Wychowawcy klas III LO, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

39

Poinformowanie o proponowanych ocenach końcoworocznych uczniów klas III LO

do 5 kwietnia

Wychowawcy klas

40

Tydzień języka polskiego

1-5 kwietnia 2019

Nauczyciele języka polskiego

41

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

10 kwietnia 2019

z zakresu historii i wos - godz. 9.00

z zakresu j. polskiego - godz. 11.00.

 

42

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019

z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00;

z zakresu matematyki - godz. 11.00.

 

43

Egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny

12 kwietnia 2019

na poziomie podstawowym - godz. 9.00; na poziomie rozszerzonym

- godz. 11.00

 

44

Egzamin ósmoklasisty - język polski

15 kwietnia 2019 godz. 9.00

 

45

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

16 kwietnia 2019 godz. 9.00

 

46

Egzamin ósmoklasisty - język nowożytny

17 kwietnia 2019 godz. 9.00

 

47

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019

Dyrektor

48

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej dla uczniów klas III LO

24 kwietnia 2019

Dyrektor

49

Powiatowe Targi szkół Pnadgimnazjalnych, promocja szkoły

kwietnia 2019

Dyrektor, Wicedyrektor

50

Zakończenie roku szkolnego dla klas III LO

26 kwietnia 2019

Dyrektor

51

Święto Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2019

Bożena Jasik, Jolanta Wołkiewicz, Anna Pieniak

52

Egzamin maturalny - język polski

6 maja 2019 g. 9.00

 

53

Egzamin maturalny - matematyka

7 maja 2019 g. 9.00

 

54

Egzamin maturalny - język angielski

8 maja 2019

g. 9.00 PP

g.14.00 PR

 

55

Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich ocenach zachowania - zebranie

17 maja 2019

Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

56

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

język polski - 3 czerwca 2019 g. 11.00

matematyka - 4 czerwca 2019 g.11.00

język obcy nowożytny - 5 czerwca 2019 g.11.00

3, 4, 5 czerwca 2019

Dyrektor

57

Termin dodatkowych egzaminów gimnazjalnych

Część humanistyczna - 3 czerwca 2019

Część matematyczno-przyrodnicza

- 4 czerwca 2019

język obcy nowożytny

- 5 czerwca 2019

 

58

Noc bibliotek

czerwiec 2019

N-le bibliotekarze

59

Poinformowanie o przewidywanych ocenach i ocenach zachowania

3 czerwca 2019

Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

60

Odjazdowy bibliotekarz

czerwca 2019

Klaudia Choinka

61

Bal gimnazjalny

czerwca 2019

Wychowawcy klas III G

62

Odbiór zaświadczeń z OKE - egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny

14 czerwca 2019

Dyrektor

63

Piknik rodzinny

16 czerwca 2019

N-le wych, fiz. i Samorząd Uczniowski

64

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

17 czerwca 2019

Dyrektor

65

Dzień otwarty dla LO, dzień promocji zdrowia

Ostatni tydzień czerwca 2019

Ewa Olszewska

66

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Przekazanie zaświadczeń z OKE

21 czerwca 2019

Dyrektor

67

Ferie letnie

23 czerwca 2019

31 sierpnia 2019

 

68

Przekazanie świadectw dojrzałości do szkół

4 lipca 2019

Dyrektor

69

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla klas mundurowych

lipca 2019

 

70

Egzamin maturalny poprawkowy

20 sierpnia 2019