^ Back to Top

Podręczniki

Uderzenie w "Dzwon"

Uczniowie klasy I a dziennikarskiej gościli w środę, 10 czerwca w redakcji "Nowego Dzwonu" w Mińsku Mazowieckim, gdzie poznawali etapy powstawania lokalnej gazety. Wizyta była związana z warsztatami prowadzonymi wcześniej w naszej szkole. Przez cały maj w ramach innowacji Dziennikarstwo i nowe media p. Monika Rozalska - redaktor naczelna "Nowego Dzwonu" i p. Paweł Drzewiński - grafik spotykali się z młodzieżą, przekazując tajniki dziennikarstwa i składu komputerowego. Pani Monika Rozalska ćwiczyła z uczniami różne formy dziennikarskie i wskazywała na problemy lokalnych mediów. Natomiast Pan Paweł Drzewiński uczył młodzież zasady tworzenia szaty graficznej pisma, obróbki graficznej zdjęć oraz używania programów komputerowych i pomocnych stron internetowych.