^ Back to Top

Zespół Szkół Publicznych w Mrozach

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

W ramach innowacji pedagogicznej "Dziennikarstwo i nowe media" uczniowie naszej szkoły mogą uzyskać certyfikat komputerowy ECDL Core.

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence”  (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”) choć w Polsce używamy nazwy "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych". W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy czyli licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, baz danych czy też sieci komputerowej, przygotowywanie prezentacji. Wertyfikacja tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.


Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
•potwierdzenie posiadanych kompetencji,
•wzrost pozycji na rynku pracy,
•większa pewność utrzymania zatrudnienia,
•wzrost mobilności,
•wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

źródło: https://ecdl.pl