^ Back to Top

Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy do obejrzenia filmiku

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjum - 3 letnie LO

W klasach mundurowych realizowane są dodatkowo innowacje pedagogiczne - Edukacja wojskowa, Edukacja policyjna.

Są w nich realizowane programy nauczania, w klasie policyjnej - rekomendowany przez Gabinet Komendanta Głównego Policji we współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Wyższą Szkołą Policji w Poznaniu i Szkołą Policji w Katowicach.

W klasie wojskowej realizowany jest program autorski opracowany na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach. Szkoła ubiega się o udział w pilotażowym programie dla klas mundurowych opracowany w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Klasa
Przedmioty rozszerzone
Języki
Przedmioty przeliczane na punkty
       
wojskowa

język angielski, 
historia, wos

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski, geografia

policyjna
język angielski,
geografia, wos
I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, matematyka, język angielski, wos 
ogólna

język angielski,
biologia, wos

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski, biologia

Przedmiotami uzupełniającymi będą:

historia i społeczeństwo lub przyroda oraz w zależności od kierunku klasy: edukacja wojskowa, edukacja policyjna.

 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach
na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjum

Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji

______________________________________________________________________

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów szkoły podstawowej - 4 letnie LO

 

W klasach mundurowych realizowane są dodatkowo innowacje pedagogiczne - Edukacja wojskowa, Edukacja policyjna.

Są w nich realizowane programy nauczania, w klasie policyjnej - rekomendowany przez Gabinet Komendanta Głównego Policji we współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Wyższą Szkołą Policji w Poznaniu i Szkołą Policji w Katowicach.

W klasie wojskowej realizowany jest program autorski opracowany na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach. Szkoła ubiega się o udział w pilotażowym programie dla klas mundurowych opracowany w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Klasa
Przedmioty rozszerzone
Języki
Przedmioty przeliczane na punkty
       
wojskowa

język angielski,  
geografia, historia

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski, geografia

policyjna
język angielski, 
geografia, wos
I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, matematyka, język angielski, wos 
ogólna

język angielski, 
biologia, wos

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach
dla absolwentów szkoły podstawowej
na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty