^ Back to Top

Liceum Ogólnokształcące

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

 

Klasa
Przedmioty rozszerzone
Języki
Przedmioty przeliczane na punkty
     
bezpieczeństwo publiczne

język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie lub geografia

edukacja policyjna
język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie lub geografia
ogólna

język polski, historia, 
język angielski

lub

matematyka, biologia, język angielski

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski

Przedmiotami uzupełniającymi będą:

historia i społeczeństwo lub przyroda oraz w zależności od kierunku klasy: bezpieczeństwo publiczne, edukacja policyjna.

Rekrutacja

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Regulamin rekrutacji do LO

Harmonogram rekrutacji 2017/2018