^ Back to Top

Liceum Ogólnokształcące

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Klasa
Przedmioty rozszerzone
Języki
Przedmioty przeliczane na punkty
       
edukacja wojskowa

język angielski, wos, geografia/biologia

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski, wos

edukacja policyjna
język angielski, historia, geografia I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, matematyka, język angielski, geografia 
klasa z rozszerzonym programem
nauk ścisłych lub przyrodniczych


język angielski, biologia,    matematyka  

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski, biologia

klasa z rozszerzonym programe
nauk humanistycznych
 język angielski, język polski, historia  I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski 
język polski, matematyka, język angielski, historia 

Przedmiotami uzupełniającymi będą:

historia i społeczeństwo lub przyroda oraz w zależności od kierunku klasy: edukacja wojskowa, edukacja policyjna.

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji

Procedura odwoławcza

______________________________________________________________________

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

 

Klasa
Przedmioty rozszerzone
Języki
Przedmioty przeliczane na punkty
       
bezpieczeństwo publiczne

język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie lub geografia

edukacja policyjna
język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie lub geografia
ogólna

język polski, historia, 
język angielski

lub

matematyka, biologia, język angielski

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski

Przedmiotami uzupełniającymi będą:

historia i społeczeństwo lub przyroda oraz w zależności od kierunku klasy: bezpieczeństwo publiczne, edukacja policyjna.

Rekrutacja

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Regulamin rekrutacji do LO

Harmonogram rekrutacji 2017/2018