^ Back to Top

Klasa administracyjno – socjalna

Obraz1Liczba miejsc: 30

Po raz pierwszy zostanie przeprowadzony nabór do klasy administracyjno-socjalnej. Od lat obserwujemy zainteresowanie pracą socjalną.

To propozycja dla tych absolwentów gimnazjum, którzy posiadają takie cechy osobowości, które ułatwiają kontakt i współpracę z ludźmi: cierpliwość, życzliwość, empatia, troskliwość, asertywność, samodzielność i uzdolnienia organizatorskie. Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną pracą i działalnością dla dobra ludzi, którzy z różnych przyczyn wymagają pomocy – zapraszamy, ta klasa jest dla Ciebie. Bardzo dobrze pracujący szkolny Wolontariat da Ci możliwość bycia z ludźmi, pomagania im,  nabędziesz tu nowych doświadczeń.

Nauka w tej klasie daje dobre przygotowanie „bazowe”, na którym można nadbudować specjalistyczne, wysokie kwalifikacje zawodowe przyszłych pracowników w szeroko rozumianym sektorze socjalnym oraz administracyjnym. Jest to jeden z najbardziej chłonnych
i dynamicznie rozwijających się rynków pracy.

Program kształcenia przygotowuje do studiowania na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, związanych z ratownictwem medycznym, pielęgniarstwem, terapią zajęciową, administracją  itp.

Na wszystkich tych kierunkach przyda Ci się rozszerzona matura z biologii, a u nas przekonasz się, że jej zdanie wcale nie musi być trudne. Absolwenci klasy administracyjno- socjalnej będą też mogli kontynuować naukę w szkołach policealnych o profilach opiekun medyczny, masażysta, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, pracownik socjalny, opiekunka dziecięca itp.

ROZSZERZENIA: j. angielski, biologia, wos

AS